IFC- och bibliotekshantering i Teamwork-projekt

‎Hur man bäst hanterar IFC-filer och bibliotek, som skapas vid import i Teamwork (Hotlinking)‎

‎I Teamwork-projekt bör man inte använda "Embedded Library", det beror på det faktum att när man utför "Send & Receive" måste man varje gång flytta stora mängder data i onödan mellan användaren och BIMcloud-servern (kan uppgå till upp till flera GB data). Vi rekommenderar därför att ‎‎alla‎‎ Teamwork-projekt inför rutiner för att använda "Linked Libraries" som standard.‎

 

‎1. När du hotlinkar en IFC-fil blir du tillfrågad vilken metod för hantering av "Biblioteksdelar" du vill använda, välj "External Location".‎

mceclip2.png

‎OBS!‎‎ Bocka i rutan‎ "Create Library Container File" (.lcf) för att få en fil som är lättare att hantera.
‎Går det inte att få upp den här dialogrutan?‎

 

mceclip3.png

‎2. Om det är första gången du länkar IFC-filer skapar du en ny mapp för projektets IFC-bibliotek på en lämplig plats på servern. Denna plats kommer att användas för alla framtida biblioteksuppdateringar när nya IFC-filer tas emot i projektet.‎

‎OBS!‎‎ Se alltid till att sökvägen pekar på rätt mapp innan du trycker på "OK" och fortsätter.‎

 

‎3. När IFC-filerna är länkade in för första gången måste man öppna fönstret "Manage BIMcloud Libraries".‎

mceclip4.png

 

‎4. Välj rätt BIMcloud server och projektet under vilket det kommer att hamna och tryck sedan på "Add BIMcloud Library". Välj sedan den relevanta biblioteksmappen som användes för att placera biblioteken från IFC-filen i. Du måste vara en användare med rättigheter/åtkomst, prata med din administratör för BIMcloud om du inte har det.‎

mceclip5.png

 

‎5. Biblioteket finns nu på BIMcloud-servern under projektet och är redo att skrivas in via Library Manager i Teamwork-filen.‎

 

mceclip6.png

 

‎6. De enskilda Teamwork-medlemmarna behöver nu först göra "Send & Receive". Första gången kommer biblioteket att laddas ned till användarens maskin och vid nästa uppdatering kommer endast ändringarna att överföras. Detta kommer att göra tiden som spenderas på "Send & Receive" betydligt snabbare än att behöva flytta dessa data varje gång som med "Embedded".‎

 

‎Uppdatering som måste utföras av det ansvariga teamet när nya IFC-filer tas emot

 

‎1. När du uppdaterar IFC-filen som är Hotlinked får du samma fråga som tidigare om var dessa ska placeras. Det är nu mycket viktigt att detta är sökvägen till samma mapp som vi ursprungligen lade den i.‎

 

mceclip7.png

 

‎2. När alla Hotlinks har uppdaterats och du har valt rätt sökväg till mappen som nämnts ovan kommer det att finnas nya bibliotek från varje IFC-fil i mappen.‎

 

mceclip8.png

‎I exemplet väljer vi att ta bort de utdaterade mapparna. Detta är för snygghetens skull, till exempel kan man skapa en mapp som heter "Utdaterad" eller liknande, men var medveten om att man bara relaterar till det senaste biblioteket. Detta framgår av namnet på mappen som alla har filnamn, datum och tid i namnet. I vårt exempel har även en ny IFC-fil hotlänkats in.‎

 

‎OBS! Var mycket försiktig här med vad du tar bort så att du inte tar bort de senaste biblioteken eller bibliotek som inte har uppdaterats.‎

 

‎3. Öppna fönstret "Manage BIMcloud Libraries" och klicka på "Update"-ikonen.‎

mceclip9.png

 

‎4. Hitta rätt mapp och uppdatera. OBS! Det är viktigt att detta under projektets livslängd inte ändrar sitt namn, för det medför att hela processen i det fallet behöver utföras från början.

 

‎5. Du kommer nu att få ett meddelande som innehåller information om eventuella ändrade, raderade eller nya biblioteksdelar.

 

mceclip10.png

 

‎6. Nu kan ett meddelande, som anger att det har skett en ändring i biblioteket, visas för Teamwork-medlemmarna. Välj sedan "Reload" och kör sedan en "Send & Receive". Detta är nu mycket snabbare än att använda Embedded libraries.

 

‎Användningen av openBIM och IFC kan innebära ett antal utmaningar när det gäller komplexitet och strukturering av filer/data. Vår rekommendation är att noga fundera över hur sådana BIM-projekt är uppbyggda, vilka metoder som passar bäst och vilka rutiner som bör/måste följas. Nordic BIM Group erbjuder konsultation och utbildning för att bygga denna kompetens internt hos användarna.

 

‎Se ‎‎en översikt över alla kommande kurser‎‎ för mer information om våra kurser och tjänster.‎

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.

Artiklar i detta avsnitt