Place External Drawing (Drawing Tool) - DWG Import

Place External Drawing (Drawing Tool)

Denna metod är mycket lämplig för DWG-filer som du inte behöver ändra / redigera. Filen finns kvar som en bild, men kan exploderas om man vill redigera enskilda delar.

Gå till File > External Content > Place External Drawing, du får ett bläddringsfönster direkt. Du kan också gå direkt i Drawing Tool på verktygspaletten, sedan väljer du verktyget och klickar på planen för att öppna fönstret Bläddra. Leta reda på filen på din dator och välj Öppna.

Om du gick via Place External Drawing får du nu en stor fyrkant med en pil i varje riktning som en muspekare. Klicka där du vill placera filen.

Man får nu frågor om enhet, oftast meter för kartor eller millimeter för planer. Ibland får du DWG i tum av misstag, då kan du använda den här metoden och välja tum här för att få den rakt in i Archicad. Välj enhet och tryck på Place.

mceclip2.png mceclip3.png

Dessa filer kan placeras ut i planer, sektioner, fasader, detaljer och i layoutboken. Det som samlas in är skalärt, så länge rätt enhet vid import används, och kan flyttas, roteras och maskeras (som med en viewport). Om du vill redigera i filen för att till exempel justera linjer och liknande kan du högerklicka och välja Explode Into Current View.

mceclip0.pngmceclip1.png

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.

Artiklar i detta avsnitt