BIMcloud steg för steg installation

Ren installation

Om det inte finns några BIMcloud-komponenter på din dator, kommer BIMcloud Installer att ta dig genom följande "ren installation"-process. Detta görs på en server, och inte på en användarklient.

1.Starta BIMcloud Installer och klicka sedan på Nästa.

https://helpcenter.graphisoft.com/wp-content/uploads/bimcloud-help//Wizard1.png 

2.Välj Installera nytt BIMcloud. Detta installerar två komponenter, en efter en:

•BIMcloud-server

•BIMcloud Manager

https://helpcenter.graphisoft.com/wp-content/uploads/bimcloud-help//Wizard2SetupType.png 

3.Acceptera licensavtalet. För att se hela texten i en webbläsare, klicka på Öppna i webbläsare.

https://helpcenter.graphisoft.com/wp-content/uploads/bimcloud-help//AcceptLicense.png 

4.Välj installationsplats för BIMcloud Server. Om du plannerar att köra basic, så rekommenderas att döpa mappen till den version du tänkt installera, tex. BIMcloud26.

https://helpcenter.graphisoft.com/wp-content/uploads/bimcloud-help//InstallFullWizardServerPath.png .

5.En sammanfattningspanel visar dig var BIMcloud Server nu kommer att installeras. Klicka på Installera  för att starta processen.

https://helpcenter.graphisoft.com/wp-content/uploads/bimcloud-help//InstallServerReady.png 

För Mac-användare:

–Om du installerar BIMcloud på ett Mac OS 10.15-system måste du välja en plats som finns i eller under mappen Program.

–Om du installerar BIMcloud på ett Mac OS 10.15-system måste du ge Full Disk Access för BIMcloud. BIMcloud Full Disk Access Tool visas automatiskt för att guida dig genom stegen.

Se denna hjälpcenterartikel för mer information.

6.När installationen är klar visas följande panel:

https://helpcenter.graphisoft.com/wp-content/uploads/bimcloud-help//ServerInstallComplete.png 

Klicka på Konfigurera för att fortsätta.

BIMcloud-serverkonfiguration

1.Definiera grundläggande serverinställningar på första sidan i konfiguratorn:

https://helpcenter.graphisoft.com/wp-content/uploads/bimcloud-help//ConfigureBCServer.png 

Port: Välj en ledig port eller använd kommandot "Hitta en tillgänglig port" för att automatiskt hitta en.

Datamappar:  Ange eller bläddra i platsen för standarddatamappar för projekt, bibliotek och cache.

–Teamwork- projekt  och bibliotek på denna BIMcloud-server kommer att lagras i dessa mappar

–Standardmappen Cache  lagrar temporär Teamwork-data, som används för att påskynda Teamwork-processer.

2.Klicka på Nästa för att öppna BIMcloud Only Settings - BIMcloud Server.

https://helpcenter.graphisoft.com/wp-content/uploads/bimcloud-help//ConfigureBCServer_CloudOnly.png 

Inställningarna på den här sidan kräver en BIMcloud-användarlicens. Ställ inte in dessa alternativ om du planerar att använda BIMcloud Basic; inställningarna här har ingen effekt och kan orsaka avvikelser.

Aktivera BIMcloud Server Backup

Markera den här rutan om du planerar att skapa säkerhetskopior av BIMcloud Server-data. Efter att ha markerat rutan måste du ange (eller bläddra efter) sökvägen till platsen för säkerhetskopieringen.

Anmärkningar: 

–För att ställa in ett säkerhetskopieringsschema, använd BIMcloud Manager (Serversida, Backups panel). SerSäkerhetskopieringar av BIMcloud Server/BIMcloud Manager.

Spara ögonblicksbilder i extern mapp

Som standard sparas ögonblicksbilder av projekt och bibliotek i mappen där du installerade BIMcloud-servern, med tillägget .archive.

SerSnapshot Files Plats

Du kan välja en annan mapp: markera den här rutan och bläddra sedan efter en mappsökväg.

BIMcloud kommer hädanefter att spara Snapshots till denna mapp, i tre automatiskt skapade undermappar:

•PLN ögonblicksbild

•Ögonblicksbild av BIM-projekt

•Ögonblicksbild av biblioteket

Du kan senare omdefiniera denna mappsökväg. SerOmdefiniera Snapshot Mapp.

3.Klicka på Start för att starta den nyinstallerade BIMcloud-servern. Vänta på nästa steg...

4.Installatörens välkomstskärm visas för nästa process: Installera BIMcloud Manager.

https://helpcenter.graphisoft.com/wp-content/uploads/bimcloud-help//ManagerWelcome.png 

5.Välj ett standardspråk. Detta är språket som används av BIMcloud Managers webbläsarbaserade gränssnitt. Du kan senare byta språk från BIMcloud Manager, om det behövs.

https://helpcenter.graphisoft.com/wp-content/uploads/bimcloud-help//ComponentLanguage.png 

6.Acceptera licensavtalet. För att se hela texten i en webbläsare, klicka på Öppna i webbläsare.

https://helpcenter.graphisoft.com/wp-content/uploads/bimcloud-help//AcceptLicense00001.png 

7.Välj installationsplats för BIMcloud Manager. Förslagsvis använd samma sökväg som där du installerade servern.

https://helpcenter.graphisoft.com/wp-content/uploads/bimcloud-help//InstallFullWizardManagerPath.png 

8.En sammanfattningspanel visar dig var BIMcloud Manager nu kommer att installeras. Klicka på Installera  för att starta processen.

https://helpcenter.graphisoft.com/wp-content/uploads/bimcloud-help//InstallManagerReady.png 

För Mac-användare:

–Om du installerar BIMcloud på ett Mac OS 10.15-system måste du välja en plats som finns i eller under mappen Program.

–Om du installerar BIMcloud på ett Mac OS 10.15-system måste du ge Full Disk Access för BIMcloud. BIMcloud Full Disk Access Tool visas automatiskt för att guida dig genom stegen.

Se denna hjälpcenterartikel för mer information.

9.När installationen är klar visas följande panel:

https://helpcenter.graphisoft.com/wp-content/uploads/bimcloud-help//ManagerInstallComplete.png 

Klicka på Konfigurera för att fortsätta.

BIMcloud Manager-konfiguration

1.Definiera grundläggande BIMcloud Manager-inställningar på första sidan i konfiguratorn:

https://helpcenter.graphisoft.com/wp-content/uploads/bimcloud-help//ConfigureBCManager.png 

Visningsnamn: Som standard kommer BIMcloud att använda namnet på din dator. Alla server popup-fönster kommer att identifiera BIMcloud med detta namn.

Port: Välj en ledig port, eller använd kommandot Välj ledig port för att automatiskt hitta en.

Huvudadministratörslösenord:  Skapa ett säkert lösenord för huvudadministratören (masteradmin). Denna huvudadministratör kommer alltid att kunna logga in med full tillgång till all värddata. Om du glömmer lösenordet måste du konfigurera om ditt BIMcloud och ange ett nytt lösenord.

Datamapp: Detta är BIMcloud Managers datalagringsmapp.

Obs:  Projekt kommer att lagras i en annan mapp - enligt definitionen på första sidan i BIMcloud Server-konfigurationsguiden.

2.Klicka på Nästa för att öppna BIMcloud Only Settings - BIMcloud Manager.

https://helpcenter.graphisoft.com/wp-content/uploads/bimcloud-help//ConfigureBCManager_CloudOnly.png 

Inställningarna på den här sidan kräver en BIMcloud-användarlicens. Ställ inte in dessa alternativ om du planerar att använda BIMcloud Basic; inställningarna här har ingen effekt och kan orsaka avvikelser.

Aktivera BIMcloud Manager Backup:

Markera den här rutan om du planerar att skapa säkerhetskopior av BIMcloud Manager-data. Efter att ha markerat rutan måste du ange (eller bläddra efter) sökvägen till platsen för säkerhetskopieringen.

Obs:  För att ställa in ett säkerhetskopieringsschema, använd BIMcloud Manager (Serversida, Backups panel). SerSäkerhetskopieringar av BIMcloud Server/BIMcloud Manager.

3.Klicka på Start . Konfigurationen fortsätter tills du ser följande meddelande:

https://helpcenter.graphisoft.com/wp-content/uploads/bimcloud-help//ManagerSuccess.png 

4.Klicka på OK.

Nästa konfigurationssteg sker i en webbläsare. (Om din webbläsare inte öppnas automatiskt, använd följande URL: http://localhost:PORT , där PORT är porten du angav på den här konfigurationssidan.)

Fortsätt konfigurationen i en webbläsare

https://helpcenter.graphisoft.com/wp-content/uploads/bimcloud-help//BIMcloudWelcome.png 

Klicka på Start .

Logga in som huvudadministratör

Ange huvudadministratörslösenordet för att logga in på BIMcloud Manager.

Skapa första användare

Ange data för den första användaren. Denna användare kommer att vara den första serveradministratören på BIMcloud Manager. Fyll i alla fält:

https://helpcenter.graphisoft.com/wp-content/uploads/bimcloud-help//CreateFirstUser.png 

Välj Produktplan

https://helpcenter.graphisoft.com/wp-content/uploads/bimcloud-help//SelectProductPlan.png 

Välj den BIMcloud-produkt du vill använda: hela BIMcloud eller BIMcloud Basic.

Hela BIMcloud, med alla funktioner, kräver en BIMcloud-användarlicens.

•BIMcloud Basic kräver ingen licens, men har begränsad funktionalitet.

Oavsett vilken du väljer här kan du fortfarande uppgradera eller nedgradera senare, från sidan BIMcloud Managers servrar.

För skillnaden mellan de två produkterna, seBIMcloud vs. BIMcloud Basic: Funktionsskillnader .

Om du har valt BIMcloud Basic, använd rullgardinsmenyn för att välja en enda ARCHICAD-version (som börjar med AC 19) att använda med BIMcloud Basic. (BIMcloud Basic kan stödja projekt från endast en ARCHICAD-version.)

Ställ in serveradress

Den här adressen kommer att identifiera din server unikt, även om ARCHICAD använder en annan adress för att ansluta.

https://helpcenter.graphisoft.com/wp-content/uploads/bimcloud-help//SetupServerAddresses.png 

Se detaljer på Anslutningsinställningar.

För att använda en av serverns aktuella adresser, klicka på Visa aktuella adresser och välj önskad.

Om du redan har ställt in serverns adress kan du ange den direkt i adressfältet.

Tänk på att om du använder dynamiska IP-adresser på ditt kontor kan den här adressen enkelt ändras dag för dag. Det rekommenderas att använda en fast IP-adress, ett datornamn eller ett fullt kvalificerat domännamn som primär adress.

Du kan ändra den här adressen senare, på BIMcloud Managers inställningspanel.

Konfigurera e-postserver

Använd dessa fält för att definiera e-postmeddelandet som skickar information via e-post från BIMcloud till användarna. E-postserverdefinitionen kan ändras senare i det webbläsarbaserade BIMcloud Manager-gränssnittet.

Obs!  Att använda en e-postserver är valfritt. Du kan klicka på Hoppa över detta steg . Men om du inte definierar en e-postserver här kommer du inte att kunna skicka e-postmeddelanden (t.ex. lösenordspåminnelser) till användare från BIMcloud.

Klicka på Fortsätt för att slutföra konfigurationen.

Om en BIMcloud-server redan är installerad på datorn, kommer installationsprocessen automatiskt att para ihop den nya BIMcloud-hanteraren med den befintliga BIMcloud-servern.

Om datorn inte har en BIMcloud-server installerad, måste du manuellt para ihop BIMcloud-hanteraren och BIMcloud-servern.

Se Para BIMcloud-server.

Konfigurationen är klar

https://helpcenter.graphisoft.com/wp-content/uploads/bimcloud-help//CompleteConfig.png 

Det rekommenderas att logga ut nu som huvudadministratör och sedan logga in med den användare du skapade i steget Skapa första användare (ovan). Det rekommenderas inte att använda huvudadministratörskontot för vardagliga uppgifter.

Öppna BIMcloud Manager

Du kan öppna BIMcloud Manager-webbgränssnittet från vilken dator som helst som har nätverksåtkomst till BIMcloud. Gör en av följande:

•Navigera till samma URL i din webbläsare som du använder i ARCHICAD

•Från BIMcloud tray icon, klicka på BIMcloud Manager och sedan Öppna BIMcloud Manager-kommandot från snabbmenyn

•Från ett ARCHICAD Teamwork-projekt, använd Teamwork > Project > Open BIMcloud Manager

Den första serveradministratören loggar in som huvudadministratör (masteradmin) och har full åtkomst till alla kontroller. Han/hon fortsätter sedan med att lägga till användare och tilldelar dem roller och behörigheter efter behov.

Första gången du öppnar en nyinstallerad BIMcloud Manager måste du aktivera den kostnadsfritt med ditt GRAPHISOFT ID.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.

Artiklar i detta avsnitt

Se fler