Uppdatering Nordic BIM Group Sweden AB's Svenska regelsamling 3.0

Svenskanpassade regelsamlingar av Nordic BIM Group Sweden AB. Anpassningen är på svenska. Svensk terminologi gör att du arbetar effektivare utan att fundera på vad de engelska begreppen innebär när du kontrollerar en modell. Regler på svenska gör det enklare anpassa till just dina egna önskemål när du ska kvalitetskontrollera en BIM-modell. Våra rulesets hanterar BSAB och AMA koder oavsett program. För mer information och kontakt www.nordicbim.com

Uppdatering: 

★ Role

○ Ny Role tillagd för Kollisionskontroll - VA 

★ Rulesets 

○ Brandsäkerhet borttagen. Detta då den ej fungerade tillfredställande. 

○ Ny Kollisionskontroll - VA för kontroll av discipline Building Service. 

○ Uppdaterad Installation vs Arkitektur: 

■ Ny Instalationskomponenter i spaces: Antal Tilluftsdon, Varje space med fönster måste ha en radiator, golvbrunnar måste finnas i utvalda spaces, Spridningsyta sprinklers, vägguttag måste placeras i anslutning till vägg, Fritt utrymme framför vägguttag. 

○ Uppdaterad BIM Validering - Arkitektur: 

■ Regel Tillgänglighetutrymme ändrad till Utrymmen (Space). 

■ Ny Spacekontroll: kontrollerar alla space unika GUID, Klassificeringa, Kollisioner och saknas space. 

■ Antal RWC - WC: kontrollerar förhållande RWC mot WC 

■ Storlek RWC måste vara 2230x2230: Kontrollerar storleken på alla RWC. 

■ Ny Informationskontroll: Kontrollerar om element uppfyller BIP-koder med korrekt BSABe och TypeID. Möjlighet att kontrollera om element uppfyller projektspecifika värden som läggs till manuellt med exel. 

○ Uppdaterad Kollisionskontroll Arkitektur: 

■ Regler är uppdaterade för att minska antalet liknande issues i flera regler. 

○ Uppdaterad BIP-kontroll: Regler ändrade till att enbart kontrollerade att att element följer BIP-koder med korrekt BSAB+TypeID. 

○ Ny Kollisionskontroll - VA: Kollisionskontroll av disciplin Building service. 

○ Diverse små editeringar i klassificeringar för korrekt sökning efter klassificeringar. 

★ Classifications 

○ Klassificeringar för BIP-koder har uppdaterats till att enbart vara för BSAB, AMA koder stämmer överens med TypeID. Detta innebär att flertal klassificeringar har tagits bort då de sammanslagits. 

○ BIP-koder har uppdaterats till de senaste koder enligt bipkoder.se 

○ Klassificeringen har uppdaterats att klassificera isolering enligt AMA där parameternamnet för BSABwr för isolering skall exporteras som 

■ InsulationBSABwr 

■ InsulationTypeID 

○ Klassificering för BIP, BSAB och AMA har bytt namn för att enklare förstå vilken klassificering som gör vad. 

★ Information Take Off 

○ Justeringar i ITO så de stämmer överens med de ändrade klassificeringarna. 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.

Artiklar i detta avsnitt