Import av punktmoln i Archicad

Skanning av byggnader och användning av punktmoln används allt mer i både befintliga, nya byggnader och renoveringsprojekt. Punktmoln kan matas in direkt i Archicad genom att använda punktmolnformat . Andra format, som .las, kan återigen konverteras till ett format som kan läsas av ArchiCAD. 

Graphisoft har två onlinekurser som ger dig en bra introduktion till Punktmoln, så om du inte är bekant med denna arbetsprocess kan det vara vettigt att genomföra dessa innan du börjar (kurserna är på engelska). 

När du importerar och ställer in ett punktmoln bör du följa dessa steg

OBS! Det finns en gräns på 4 GB per importerad fil. Om till exempel punktmolnet är större än så måste det delas upp och importeras som flera delar/filer. Detta görs i en separat mjukvara, som t.ex. den person som utförde skanningen har. 

1. Rotation (orientering) måste vara ⁰0.000.

2021-08-16_11-11-42.jpg

2. Objekts standardinställningar - kontrollera att detta också är inställt på ⁰0.000.

3. Punktmoln placeras alltid på havsnivå med Höjd = 0 (undantaget är om skanningen är av en specifik våning).

4. Använd alltid Create and Place, inte Create.

mceclip1.png

5. Object selection settings > Show on stories > Show on all story.

6. Markera allt och flytta till DWG/PDF - Import (Selection tool > Over).

7. Design > Edit story level > Fäst mot golv (placera golv efter golv).

8. Lock Layer. Då vill du inte riskera att flytta punktmolnet medan du arbetar med det. 

 

Dessa punkter rekommenderas att utföras INNAN du börjar rita. 

En viktig sak att tänka på när du arbetar med punktmoln är att en mapp (GRAPHISOFT) skapas under  dokument  på din maskin när du importerar ett punktmoln, och en ny fil skapas varje gång du infogar ett nytt punktmoln i din Archicad. Detta raderas inte även om du tar bort punktmolnet från ditt projekt. Denna folder kan därför bli väldigt stor och tung och i värsta fall krascha din maskin.

För att undvika detta rekommenderas det att med jämna mellanrum radera de punktmoln som inte längre används i mappen, eller att flytta innehållet till en server. Kom ihåg att ändra sökvägen i "Library Manager " om du flyttar mappen.

Se även användbar information här:

OBS! Punktmoln är inget som faller under normal support, så vi rekommenderar att du bekantar dig med manualerna, och/eller går de kurser som vi rekommenderar i början av denna artikel.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.

Artiklar i detta avsnitt