Enkla steg för att strukturera och rensa stora / tunga filer

Metoder för att strukturera upp och rensa tunga projektfiler

 

Enkla steg för att strukturera och rensa stora / tunga filer

Vi upplever att de flesta inrapporterade supportärenden innefattar likvärdiga problem som är återkommande i tunga filer på vårt support.

 

Informationen nedan kommer att ta upp saker som kan påverka en fil med fokus på filstorlek eller uppmärksammad seghet när man arbetar i den - och hur man rensar upp filen så att den både minskar i storlek och går snabbare att öppna, arbeta i eller spara. Rensningen kommer också i många fall ha en positiv effekt på att kommandona skicka och ta emot i Teamwork, samt snabba på uppdateringar av layouter med Publisher.

 

Listade punkterna i detta dokument måste granskas i alla inkluderade filer - inte enbart i samordningsfilerna - för att säkerställa att problemet inte ligger i en hotlink-fil som drar ner resten av de länkade filernas hastighet.

 

Punkterna nedan ska granskas innan några filer skickas till oss för ytterligare kontroll. Om filen lämnas in och problemet är ett resultat av någon av dessa listade punkter räknas det inte längre som normal support och kommer att faktureras som konsulttjänster (1200,- exkl. moms, per påbörjad timme med VIP-avtal).

 

1. Biblioteksstruktur

Börja med en genomgång av bibliotekets struktur.

 

Om det inte finns något bibliotek, eller om du har laddat in mappar som inte är nödvändiga för projektet, kommer programmet både att lägga extra tid på att öppna all data och söka på hårddiskar/servrar för att försöka hitta de saknade objekten.

 

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

 

Om du arbetar i TeamWork måste biblioteken laddas upp till BIMcloud och hämtas därifrån i TeamWork-projektet.

 

 

Om du arbetar i soloprojekt, försök att hitta relevanta bibliotek på datorn eller servern. I exemplet ovan saknas det objekt från biblioteksversion 13: Objekt härifrån finns i Archicad Migrationsbiblioteksmappen. Biblioteksmappen finns tillgänglig via C: > Program Files > GRAPHISOFT > Archicad XX >  ARCHICAD Migrationsbibliotek och kan laddas in via knappen Add i Library Manager. I vissa fall kan det dock vara lönsamt att ersätta objekten med objekt från nyare bibliotek.

 

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

 

Objekt som saknas (ej inladdade via Library Manager) representeras av en svart prick i planen/sektionen. Punkten kan markeras och ersättas med objekt från nyare bibliotek eller raderas så att meddelandet Missing inte längre visas och Archicad slutar lägga tid på att leta efter objektet.

 

Ta bort bibliotek och objekt som inte används i filen. Många projekt har flera GB med objekt i det inbäddade biblioteket som inte är placerade i projektet! Om det är 0 på alla punkter kan det inbäddade elementet raderas i filen. Det rekommenderas att det inbäddade biblioteket inte överstiger 100 MB, men vi rekommenderar att du har 0 MB för smidigare hantering av projekt. Nu när du hotlänkar in filer får du ett val om du vill placera biblioteket i det inbäddade biblioteket eller om du vill spara biblioteket utanför filen. Här rekommenderar vi att du väljer "External location" Skapa ett projektbibliotek på datorn / servern och lägg biblioteket där i stället för enklare hantering av aktiva bibliotek per projekt.

 

 

2. Missing Drawings

”Missing Drawings” dyker upp i många fall när man öppnar ett projekt där externa Drawings har placerats på ritningar i projektfilen med metoden ”Store Drawing in the Project file” inaktivt och Relative Path-metoden aktiv i Drawing tool settings. I  äldre versioner av Archicad kommer en meddelande-dialog upp när man öppnar projektet, men i nyare versioner av Archicad kan man se det under Action Centre > Drawings eller när man försöker uppdatera inplacerade Drawings via Drawing Manager. Då det är ofta detta som tar extratid när man öppnar filer. De saknade länkarna kan bero på flera orsaker; som att de externa filerna har raderats, de har bytt namn, eller har flyttats till en annan server osv.

 

 

Drawing tool:

Många externa länkar som publiceras med ritverktyget använder en länkmetod som kallas Relative Path. Denna metod låter dig söka efter filer på alla servrar/diskar och ger inte en exakt sökväg. Fördelen med Relative Path är att du behåller länken om projektet/filerna har flyttats till en annan server än den de ursprungligen lagrades på, nackdelen är att filerna tar längre tid att öppna.

 

En bild som visar bord

Automatiskt genererad beskrivning

 

Archicad lägger mer tid på att söka efter filerna med Relative Path; speciellt om den inte hittar ursprungsplatsen, eller om det finns flera filer med samma namn - vilket i sin tur kan leda till fel under en uppdatering. Om du är säker på att filerna alltid kommer att finnas i samma mapp och på samma server under hela projektet, kan du välja Absolute Path. Archicad kommer då inte att använda onödig söktid för filerna vid uppstart. Sökvägen måste då vara på en plats som alltid kommer att vara tillgänglig för användarna i projektet och inte för en lokal maskin/användare.

 

 

Om länkarna är trasiga / saknas måste de repareras. Om alla filer som saknas finns i samma mapp är den enklaste metoden att reparera trasiga länkar genom att markera alla i Drawing Manager-dialogen och högerklicka för att styra om sökvägen.

 

Välj sedan Read From och hitta mappen länken/länkarna finns i. Har du enskilda filer som finns på andra servrar etc. måste dessa länkas om separat. Du kommer snabbt att se vilka Archicad inte hittade med den första metoden, högerklicka sedan på de kvarvarande och hitta sökvägen till rätt fil. Återigen är det viktigt att vägarna inte går till lokala maskiner/användare, utan till en server alla användare i projektet har tillgång till.

 

 

 

Dokumentation som inte längre behövs ska tas bort från filen, men kan givetvis förvaras i projektmappen på servern så att den kan hämtas om något behöver kontrolleras vid ett senare tillfälle.

 

Hotlink:

I de nyare versionerna av Archicad kontrollerar man enklast Hotlinks uppdateringar via Action Centre-fliken > Hotlinks > Check Hotlink, alternativt > Hotlink Manager. Tänk på att om du har samma DWG-underlag i både hotlink-filen och huvudfilen så räknas filstorleken två gånger (eller mer i samlingsfilen - beroende på hur många instanser som den hotlänkade DWG-filen placerats ut).

 

I äldre versioner av Archicad går det att ställa in automatisk kontroll av Hotlinks. Alla länkade filer som saknas i projektet brukar Archicad tid på att försöka hitta. Står inställningen däremot som Manuell Check i äldre versioner kommer programmet inte att lägga tid på eftersök förrän Archicad aktivt uppmanas att uppdatera de länkade filerna. Nackdelen med Manuell Check blir att man inte får besked om att Hotlink-uppdateringar finns tillgängliga för de inlänkade filerna.

 

 

Där det är möjligt, använd även kommandot Skip för Nested Modules så att du inte behöver få in dina egna element som dubbletter i planritningen för modulen, elementen finns fortfarande tillgängliga i huvudfilen.

 

.

 

 

3. Store Drawing in the project file

Store Drawing in the Project file gör att en kopia av länken lagras i projektfilen. Detta är inte nödvändigt på projektinterna länkar, eftersom dessa inte kan förloras/flyttas på samma sätt som en extern fil. Om du stänger av aktiverings för den här funktionen minskar filstorleken avsevärt.

 

Gå till File > External Content > Drawing Manager och sortera Drawing efter Path och aktivera därefter alla med Internal Path. Klicka på Settings och på alla som har Update Type inställd på Auto, avmarkera sedan Store Drawing in Project File. Tryck på OK och spara projektfilen. Filstorleken kommer att reduceras avsevärt bara med denna enkla metod.

 

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

 

4. Underlag och bilder

Attach Xref:

När DWG-filer hämtas in med Xref-metoden, använd alternativet Overlay vid import.

 

 

Alternativet Overlay innebär att Archicad inte söker efter andra filer som AutoCAD-användaren kan ha länkat till i DWG-filen, som du ska hämta in med Xref-metoden. Se till att platsen för filerna finns på en gemensam server som alla användare i projektet har tillgång till. Om Archicad inte hittar filen kommer den att lägga tid på att söka efter den.

 

Drawing Tool:

För alla övriga underlag rekommenderar vi att du använder Drawing Tool för att hämta/länka DWG-filer. Detta gör filen och projektet mycket enklare och mer hanterbart än att använda Xref-metoden.

 

Uppmärksamma vilken Update Type som är vald när du infogar ritningen. Auto används om det är en fil som kommer att ha många ändringar och nya filversioner under projektets gång. Manual används om det sällan eller aldrig kommer att ske några ändringar i filen. Om det finns bildfiler som inte behöver uppdateras rekommenderar vi Figure Tool som nämns nedan i detta dokument.

 

Genom att ställa in Use Drawing’s internal origin as anchor säkerställer du att den använder filens ursprung som ett ankare. Klicka med markören i origo när du placerar filen för att få rätt position med inställning aktiv. 

 

Lager kan styras under Embedded layers-inställningen. Externa filens lager genereras inte i lagerstrukturen för Archicad-filen och sparar därför filen i flera lager.

 

 

Figure Tool:

Många använder bildfiler i titelfält och på layouter utan att tänka på filformat eller storlek. Detta kan leda till en mycket stor ökning av storleken på Archicad-filen.

 

Bilder/logotyper som endast ska användas för ritproduktion och som plottas, skrivs ut eller sparas till PDF ska vara i JPG-format och max 150-250 dpi. Logotyper som du får från reklambyråer etc. kommer oftast i TIFF-format. Detta är ett icke-komprimerbart format, och genom att använda dessa i Archicad ökar storleken lika mycket som antalet gånger bilden har infogats. Till exempel, en 2 MB TIFF-logotyp som visas på 10 olika Masters ger en 20 MB ökning av storleken på Archicad-filen!

 

Använd Figure Tool, inte Drawing Tool, för bilder som visas i en Drawing eller Layout. De flesta bilder du har placerat på en Layout behöver inte vara en länkad fil och du slipper onödigt krångel med skalan på Layouten.

 

Exempel:

Med Figure Tool kan du spara filen direkt i andra format. I exemplet ovan minskar TIFF-filen från 9750kb till endast 319 kb i JPEG-farmat med hög upplösning. Med många bilder och logotyper som används i Archicad-filer har detta en enorm effekt på filstorleken.

 

5. Check Duplicates Tool

Den här funktionen har funnits för Archicad i många år, och är en ypperlig hjälpreda för att rensa upp dubbletter av element som ligger i samma lager. Check Duplicates Tool tar bara bort det som är 100 % identiskt och ligger på exakt samma plats. Det vill säga ett fönster t.ex. måste ha samma inställningar för bredd (bredd), höjd (höjd), brösthöjd (Sill Height), pennor (pennor), ram (ram) etc. Det är ofta man hittar linjer etc. som kommer från DWG-filer eller från sektioner/fasader som gjorts om till 2D-ritningar.

 

Det här verktyget minskar inte nödvändigtvis filstorleken avsevärt, men ser till att det inte finns några dubbletter i filen. Använd därför detta verktyg redan innan du genererar listor (Schedules) så att mängden fönster/dörrar och andra element blir korrekt.

 

Gå till Archicad Hjälp-menyn > Online Resources > ARCHICAD Downloads. På webbsidan som öppnas upp i din webbläsare, skrolla ner till Extensions for Archicad-rubriken och klicka på ”More Add-ons”. Hitta Goodies add-on i det nya webbfönstret. Klicka på Download Goodies for Archicad. Klicka på version SWE och ladda därefter ner versionen för korrekt operativsystem. 

Stäng Archicad och kör Goodies installationsfilen – välj de tillägg som du vill ha installerade från Goodies och starta därefter om Archicad.

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning  En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

 

Efter det att du lagt till de nya Check Duplicates-kommandona i ditt Work Environment kommer kommandona att vara tillgänglig under vald meny (Edit-menyn i exemplet nedan).

 

 

 

Det är viktigt att alla lager och aktuella renoveringsfilter syns i filen. Börja med att öppna Layer Settings (Ctrl + L / Cmd + L) och klicka på Select All. Därefter tänd och lås upp alla lager som dubbletter ska kontrolleras i.

 

 

Se även till att du har aktiverat Suspend Groups innan du sätter igång med att kontrollera dubbletter, så att du också kan söka/ta bort delelement i grupper.

 

En bild som visar text, klocka

Automatiskt genererad beskrivning

 

Ställ dig i en vy och gå till det nyligen tillagda kommandot Delete Duplicates. Aktivera alternativet in Entire Project så att det söker igenom hela projektet i en operation. Den kommer att ange antalet dubbletter som den hittar innan du väljer Delete igen för att godkänna borttagning. Om du är osäker på om du vågar detta, eller vill granska elementen innan du tar bort dem, tryck Cancel och välj istället kommandot Select först. Detta är en mer tidskrävande metod då man manuellt måste gå igenom varje enskilt element för varje enskilt våning, sektion, fasad osv.

 

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

 

6. PolyCount Tool

PolyCount Tool kommer att ge dig en indikation på om det finns element i filen som innehåller väldigt många polygoner och därmed potentiellt tynger ner den mycket. Dessa kan typiskt sett vara objekt inhämtade från andra filtyper (3D-DWG, 3DS, etc.), även IFC-objekt eller Archicad-objekt med många detaljer som är inställda på hög detaljrikedom (t.ex. träd och buskar).

 

Det här verktyget finns också i Goodies-paketet som du laddade ner enligt beskrivning i föregående punkt – men du måste själv lägga till kommandot i ditt Work Environment i de nyare versionerna av Archicad (gäller från den versionen som Work Environment introducerades i).

 

 

Det är bäst att köra kommandot i 3D-fönstret med alla lager synliga och aktuella Renovation Filter aktivt i filen. Börja med att öppna Lagerinställningar (Ctrl + L / Cmd + L), tryck på Select All, välj Show och Unlock. Se till att du har aktiverat Suspend Groups så att du också kan söka/ta bort inuti grupper.

I Renovation Filter (Dokument > Renovation) väl filter 06 eller 06 så att inget är gömt i projektet. Gå även till Edit > Locking > Unlock All. Kör sedan kommandot för Polygonberäkning.

 

Efter beräkningen av polygoner kommer paletten nedan upp. Längst ner summeras filens totala polygonantal och i listan kommer du att kunna öppna Object för att se om det finns något här som tynger ner filen mer än det borde. Det går att dra ner på polygonantalet genom att markera objekten; klicka på Set Level of Detail och därefter, i den nya dialogen, välja ett mindre detaljerat alternativ. Avsluta med att klicka på OK.

 

 

Om vissa element är extremt tunga måste man kanske överväga om de kan tas bort eller om lagret kan släckas i alla lagerkombinationer tills elementen faktiskt behöver representeras i filen.

 

7. Close All Background Windows

Om du har många arbetsfönster (flikar) öppna i bakgrunden, från när du sist sparade och stängde ner filen, kommer detta att påverka tiden det tar att öppna filen igen. Anledningen är att när du öppnar filer kommer Archicad att behöva gå igenom och uppdatera alla arbetsfönster som finns i bakgrunden innan du kan fortsätta arbeta i filen. Aktivera planvy-fliken och använd kommando för att stänga alla andra flikar innan du sparar och stänger ner projektfilen.

 

 

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

 

8. Far from Origin-situationer

Problemet med placering av element långt från origo kommer inte bara potentiellt att tynga ned filen, utan kan också orsaka ett antal andra problem så som missvisande representation av ytskikt och föremål som inte verkar "passar" i sina Boundary-kontur i 3D-fönstret.

 

Det är viktigt att du är i Project Map-läget och att alla lager är tända. Börja därför med att öppna Lagerinställningar (Ctrl + L / Cmd + L), tryck på Select All, välj Show och Unlock. Se till att du har aktiverat Suspend Groups så att du också kan söka/ta bort inuti grupper.

 

En bild som visar text, klocka

Automatiskt genererad beskrivning

 

Se även till att Renoveringsfiltret visar allt i filens vy (Renovation-filter 05 eller 06)

Edit > Locking > Unlock All

 

Öppna därefter varje våning en efter en och välj kommandot ”Fit in Window” för varje våningsplan.

 

 

Om Archicad zoomar ut så att man knappt kan tyda vad som finns i vyn när man gör en Fit in Window är det problem med placering av ett eller flera element i förhållande till origo. Radera allt som inte behövs och flytta det som behövs till korrekt position (i förhållande till alla andra element i projektet) - men som inte tillhör själva modellen - till egna Worksheets istället. I det här fallet måste detta också göras i hotlink-filerna, inte bara i huvudfilen.

 

I vissa fall kan det också finnas målelement långt borta i sektioner/fasader också, var medveten om att dessa och kan behöva kontrolleras i vissa situationer - speciellt vid felaktig representation av höjder/axlar.

 

När allt har flyttats/raderats, spara filen, stäng ner den och öppna den igen från filplatsen på servern/maskinen med Open & Repair markerad om det skulle behövas.

 

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

 

I TeamWork kan du göra en Send och därefter gå till TeamWork > Project > Reload Project from Server.

 

Vi rekommenderar inte att arbeta för långt ifrån origo i Archicad då problem med exporter till andra programvaror kan uppstå. Modellera nära origo i positiva koordinat och använd Survey Point för att styra upp modellen med andra modeller. I Sverige används SWEREF 99 som det officiella referensmetoden för att få exakt placering av projektet i förhållande till kartläget. Inhämtad DWG-karta som placerats enligt SWEREF-koordinaten bör ligga på ett eget Worksheet, och inte i planvy mer än som Trace & Reference.

 

Om du blir tillsagd att leverera IFC i riktiga koordinater är det bäst att hotlänka in projektfilens byggnad i en så kallad samordningsfil och i samordningsfilen flytta modellen till korrekta koordinater - innan den exporteras vidare (från samordningsfilen).

 

 

9. RHINO-filer

Planvy

Om man har infogat (Merge) in stora modeller (från Rhino, 3D Studio etc.) i sitt projekt är det viktigt att ändra objektens Visning Golvplan-inställningar till Endast Konturer, eftersom alternativet Projicerad gör filen svår att hantera. Aktivera Rhino-objekten och gå till objektverktygets inställningsdialog > Inställningar Rhino-importerade objekt-fliken > Representation > Visning Golvplan > Visning Golvplan och ändra till Endast Konturer i poput-menyn.

 

 

Färre polygoner:

Rhino-filer tas vanligtvis in med More Polygons-alternativet, vilket kan göra filen onödigt stor och långsam. I stället bör man hantera antalet polygoner vid 3dm-importer genom att klicka på Options. Dra markören till färre polygoner i Rhino Merge Options-dialogen (gäller även Rhino Open Options-dialogen) och aktivera kryssrutan Bake Curved Geometry (finalize segmentation) och dra därefter ner antalet polygoner till ett minimum.

 

  En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

 

Ett tips för att effektivisera importen är att bygga våningsstrukturen liknande huvudfilen och spara filen som .tpl (mallfil) innan import. Sedan kan den användas igen vid framtida uppdatering. Om du gör detta kommer Archicad att göra sitt bästa för att placera Rhino-objekten på rätt våning.

 

10. Sektions- och fasadvyer:

Man bör inte överdriva utritande av nya sektions-och fasadmarkörer som genererar nya vyer. Dessa är en del av den levande modellen och uppdateras kontinuerligt. Har man många sektioner och fasader kan det leda till tröghet i projektet, då dessa genererar tillfällig bakgrundsdata.

 

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

 

Använd lämpliga verktyg:

  • Använd Detail Tool, Worksheet Tool, Interior Elevation och 3D Document. Dessa är bra ersättare för att undvika många snitt- och elevationsvyer.
  • Gör referenssektioner, men inte onödigt många och radera dem så fort de inte längre behövs.
    • Ha 2 - 3 referenssektioner som du flyttar runt och därmed använder igen (fast med nygenererade vyer).
    • Om du arbetar i Teamwork kan du till exempel döpa markören med ditt eget namn.
    • Kom ihåg att sektioner kan öppnas och bearbetas av alla i teamet, utnyttja detta istället för att göra nya sektioner hela tiden.

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.

Artiklar i detta avsnitt