Konsultation - Archicad

Utmaningar uppstår periodvis i det dagliga arbetet och de projekt våra användare är involverade i. Att lösa dessa problem kräver ofta många timmars arbete under intensiva arbetsdagar. Ibland är det svårt att själv hitta en optimal lösningen, där kan vi på Nordic BIM Group komma in som konsulter och effektivt bistå med våra kunskaper. Genom att samarbeta med en expert kan användarna säkerställa kvaliteten på projektet samtidigt som projekten potentiellt kan uppnå ekonomiska besparingar.

Vi på Nordic BIM Group har varit pionjärer inom BIM och IFC för Sverige och har hjälpt till att digitalisera bygg- och fastighetsbranschen i mer än 20 år. Våra konsulter kan hjälpa till att lösa små och stora problem, hjälpa till att organisera och strukturera projekt vid uppstart, eller utreda behov av kompetenshöjning, rutiner eller erbjuda "krishjälp" när saker stannar av olika anledningar etc.

Exempel på tjänster vi kan erbjuda

  • Företagsanpassad startfil: Hjälp och råd för kontors-/företagsanpassad startfil.
  • Projektstart: Hjälp att planera, strukturera och starta projekt på ett bra sätt.
  • Granskning av projekt: Genomgång och kvalitetskontroll av modell- och projektfiler med råd om åtgärder/rutiner för att undvika framtida flaskhalsar (läs mer om Project Audit).
  • BIM-krav: Råd till dig som ska starta BIM-projekt, för att förstå eller ställa krav på BIM-leveranser (BIM-implementeringsplaner).
  • Kunskapsanalys: Kunskapstest med individuell-granskning, för att hitta områden där du kan använda BIM-verktyget mer effektivt. (Läs mer)
  • Problemlösning: Individuell hjälp att utföra en komplex uppgift direkt i ett projekt, till exempel att skapa en trappa, bearbeta en terräng eller andra saker inom vad som är möjligt i standardverktygen.
  • Floorwalking: Där en av våra superanvändare hjälper till att gå runt bland medarbetarna för att svara eller hjälpa till med specifika problem och frågor i BIM-verktyget.
  • Streamwalking: Där en av våra superanvändare med vecko-, månads- eller andra intervall följer upp en designgrupp eller team/individer för att upptäcka problem och förbättringsområden över t.ex. Teams. 
  • Punktstöd: Personlig uppföljning av medarbetare som ska starta eller ha en strategisk roll i designarbete etc.
  • Nödsituationer: Snabb tillgång till hjälp från en av våra konsulter för ärenden som faller utanför det vanliga stödet och som är brådskande.

Alla våra tjänster kan anpassas till olika branscher, kundtyper och behov, så kontakta oss gärna om du har några frågor.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.

Artiklar i detta avsnitt