Använd Properties för att kontrollera innehåll i Schedules och Graphic Override

Har du någonsin undrat hur du kan ha mer exakt kontroll över de element som du vill visa i Schedules eller påverkas av regler för Graphic Override – utan att behöva använda dussintals kriterier? Din vy skulle vara redo att publiceras om det inte var för det ena elementet med den oönskade Graphic Override...

Uteslut element selektivt från schedules

Här har vi egenskapen "Participate in Schedules", som använder en datatyp True/False. Som standard är den inställd på True.

Property manager.png

I schedules är ett av kriterierna om "Participate in schedule" är True eller False. Den här egenskapen tillåter oss att selektivt utesluta element från schedules.

schedules.gif

Genom att para ihop den här Propertyn med Graphic Override kan vi markera element med "Participate in schedule" inställt på Falskt som en del av sin kvalitetssäkringsprocess.

G.O..png

Uteslut element från regler för graphic override i specifika vyer

Med en Property döpt till "Participate in Graphic Overrides”, som använder datatypen Option Set (motsvarande vykategorier - t.ex. elevationer, planritningar, etc), kan vi ha kontroll över hur specifika element av samma typ presenteras i vyn. Detta säkerställer en skräddarsydd och korrekt representation av arkitektoniska mönster.

När du ställer in egenskapen, se till att tillåta flera val, med alla alternativ valda som standard.

Property manager.png

Till exempel, kan ett av kriterierna för Graphic Override vara "Participate in Graphic Override">"Contains">"Sections and Elevations". Detta gör att vi till exempel kan avmarkera specifika alternativ för element som vi inte vill ska åsidosättas i Sektionsvyer.

section.gif

Länk till artikeln på Graphisoft Community hittar du här.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.

Artiklar i detta avsnitt