Låsfunktion för låsning av element eller objekt - oavsett lager

Många är förmodligen omedvetna om Archicads kommando "Lås"-funktion, och använder i de flesta fall enbart lagerdilalogens låsningsfunktion. Det kan vara en bra metod om man vill låsa allt som finns på specifika lager, men det är också lätt att "råka" låsa upp igen om man väljer andra lagerkombinationer etc. I många fall är man egentligen ute efter att låsa valda objekt och element i ritningen.

Låsning hittar du under menyn Edit.

I exemplet ovan markerar vi alla Grid-element och låser dem. Grid-element är något som vi inte vill flytta av misstag, så genom att välja kommandot "Lås" (i stället för att låsa lagret i Lager-dialogen) förhindrar vi att det händer.

Om du behöver redigera något som är "Låst" så ger du dig in i menyn igen och väljer "Lås upp". Detta kan verka besvärligt och vissa kommer förmodligen att vilja ha ett kortkommando, vilket kan få till följd att "råkar" trycka på några tangenter - och då är saker och ting inte "låsta" längre. Genom att enbart ha tillgång till kommandot i en undermeny säkerställer du valet att låsa eller låsa upp något. Alternativet "Lås upp alla" är särskilt viktigt att göra om du t.ex. ska flytta ett helt projekt med hjälp av "Marquee Tool" etc.

I exemplet ovan är alla bärande element bestämda och man önskar därför att de inte kan ändras. När de är låsta kommer det du pekar på eller markerar att visas som "Låst" i informationen som visas på "Tracker". 

Om du till exempel använder PDF eller DWG etc, för att kalkera/rita över, kan du ofta uppleva att det av misstag förskjuts etc. Genom att använda "Lås" händer inte detta.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.

Artiklar i detta avsnitt