Nya namngivningar för Archicads produktuppdateringar

Vi vill informera dig om att från och med Archicad 27 kommer det att ske några ändringar i produktuppdateringarnas namngivningar. De tre kategorierna för uppdateringar av programvaran är Hotfix (buggfixar), Updates (funktionsuppdateringar) och Namngivning (tidigare Build).

Graphisoft kommer att släppa fler Hotfixar (kortare process för att testa och släppa dessa), vilket resulterar i mer frekventa buggfixar. Updates för nya funktioner och funktionsbuggfixar behöver utökad testtid, vilket innebär att dessa kommer att släppas mer sällan - för att göra uppdateringsprocessen mer hanterbar och mer kompatibilitetssäker.

Målet:

Ändringarna kommer att säkerställa att Graphisoft ger kunderna kontinuerligt värde i leveransen. Detta kommer också att ge en kortare handläggningstid för buggfixar och hjälpa kompatibilitetsprocessen för Teamwork.

Nedan beskrivs funktionerna för det nya systemet:

Hotfix innehåller endast buggfixar. Teamwork-kompatibiliteten behålls så att användare kan uppdatera Archicad på sina arbetsstationer när som helst. Detta innebär att flera användare kan sitta med olika Hotfix men fortfarande kunna arbeta i samma Teamwork-projekt.

Updates innehåller funktionsuppdateringar, förbättringar och större programkorrigeringar. Teamwork-användare måste uppdatera alla sina arbetsstationer för att arbeta i samma projekt. Se till att du informerar dina medarbetare om denna process.


Namngivning och referenssläpp:

De tidigare versionerna av Archicad hade "Built number", som hade sina begränsingar. Från Archicad 27 kommer ”Build” att stegvis fasas ut. I stället introducera versionssträngar för att beskriva en Archicad-version.

Diagrammet nedan visar några exempel på namngivning och hänvisningar till Archicad-versioner samt Hotfix- och Update-utgåvor.

 

Publika namn

(från Archicad 27 updates/hotfixes)

Applikations versionssträng

(från Archicad 28)

Archicad 27

27.0.0

Archicad 27.0.1 Hotfix

27.0.1

Archicad 27.0.2 Hotfix

27.0.2

Archicad 27.1.0 Update

27.1.0

Archicad 27.1.2 Hotfix

27.1.2

Archicad 27.2.0 Update

27.2.0

 

Bekanta dig med dessa nya namnkonventioner och informera dina medarbetare om skillnaderna mellan hotfix och updates. Var extra uppmärksam på Teamwork-kompabilliteten när det gäller Updates!

 


Archicad 27.1.0-uppdateringstillgänglighet

Graphisoft kommer att släppa den första Archicad 27-uppdateringen senare i år. Det kommer att ha viktiga korrigeringar och funktionsförbättringar - så informera dina medarbetare om dess tillgänglighet och innehåll.
Kom ihåg att detta är en uppdatering, vilket kommer att påverka Teamwork-kompabillitet, och innebär att alla användare i samma projekt måste ha samma uppdateringsnummer (den andra ”siffergruppen” i versionssträngen).

Enligt den gamla respektive den nya namnpolicyn:
“AC27-UP1” ---> kommer att döpas om till “AC27.1.0”
“AC27-UP2” ---> kommer att döpas om till “AC27.2.0”
"AC27.1.1" och "AC27.1.2" kommer att läggas till som nya hotfix-versioner.

Vad är fixat i Archicad 27.1.0?

Nedan finns några exempel på buggfixar som ingår i 27.1.0:
• Wall Basic Structure flimrar när Pen Set är "custom" och Trace Reference är aktiverat
• 3D-fönstret fryser, blir ibland rött och svarar inte
• 3D-vyn blir nedtonad med PBR + MSAA på ARM
• Vanlig text är utanför textrutan medan displayen skalas och texten roteras

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.

Artiklar i detta avsnitt