Fördröjd start av Archicad 26 efter installation av uppdatering 4

Ett problem har hittats i Archicad 26 Update 4 (600x). På grund av den långsamma raderingen av temporary files kan den första uppstarten av Archicad efter installationen av uppdateringen ta upp till 5-10 minuter.

Efter att filerna har raderats startar Archicad om och fenomenet uppstår inte längre på datorn.

Du kan ta bort dessa temporära filer manuellt som en snabbare lösning.

1. Navigera till mappen:

  • Windows: C:\Users\<USER>\Graphisoft\IPC Data\
  • macOS: Users/user/Library/Application Support/Graphisoft/IPC Data/

2. Ta sedan bort innehållet i mappen.

Vi undersöker våra alternativ för att åtgärda problemet. Tills dess är automatiken i "Check for updates" avstängd.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.

Artiklar i detta avsnitt